Používaním stránok tohto webového sídla súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Správa o činnosti Stáleho rozhodcovského súdu CADRE- Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe za rok 2015 vypracovaná podľa § 12 ods. 6 zákona č. 244/2002 Z.z.

 
položka počet
počet začatých konaní 65
počet ukončených konaní 41
počet prebiehajúcich konaní 24
celkový počet účastníkov konania 147
počet účastníkov konania, ktorí sa zúčastňovali viac ako jedného konania       10

 

Rozhodcovia ustanovení v konaní v roku 2015

počet konaní, v 
ktorých  
boli ustanovení  
Eva Trangošová, JUDr. 2
Katarína Uhrinová, JUDr. 2
Martin Krakovský, Mgr. 16
Miroslava Hanesová, JUDr. 2
Peter Čavojský, JUDr. PhD. 1
Peter Uhrinovský, Mgr. 29
Roman Hrabuša, Mgr.                                                                          13

 

počet prebiehajúcich konaní (začatých pred 11.3.2015 (u RS Komory arbitrov) 
      39              
počet ukončených konaní začatých pred 11.3.2015 (u RS Komory arbitrov)
       18